Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a též podle Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Správce

Vaše osobní údaje spravuje firma :


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu budou osobní údaje zpracovávány, a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

V průběhu zpracování dat nás můžete kontaktovat telefonicky +420 737303303 nebo e-mailem info@testzona.cz

Rozsah zpracování osobních údajů a účely

Zpracováváme jen ty osobní údaje, které nám sami dobrovolně a bezplatně svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Absolvování placených testů, kvízů, zadání k řešení a soutěžních otázek na webu

Sbíráme a zpracováváme údaje potřebné při poskytnutí produktů zdarma nebo k plnění smlouvy nákupu online produktu – vaše jméno, příjmení, poštovní adresu, telefon, e-mail.
Účelem je vystavení faktury dle zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a vytvoření přístupu k online programům včetně zasílání doplňujících informací a novinek.
Právním základem je uzavření smlouvy nebo oprávněný zájem se zasíláním sdělení.
Vaše údaje budou uchovány v souvislosti s účetnictvím po dobu určenou v té době platícím zákonem.

Absolvování neplacených testů, kvízů, zadání k řešení a soutěžních otázek na webu
Sbíráme Vaše emailové adresy když si chcete nechat poslat výsledky emailem nebo nám zasíláte své odpovědi či tajenky. Také případně, když s vámi korespondujeme ohledně výher a dalších možností soutěžit . K přidělení výhry využíváme i Vaše jméno a příjmení

Odpovídání na dotazy prostřednictvím chatu, kontaktních formulářů a emailů:
Sbíráme jen ty Vaše kontaktní údaje, abychom Vám mohli odpovědět

Soutěže a zasílání odpovědí a tajenek z Facebook skupin a stránek:
Sbíráme Vaše emailové adresy když nám zasíláte své odpovědi či tajenky. Také s vámi korespondujeme ohledně výher a dalších možností soutěžit. K přidělení výhry využíváme i Vaše jméno a příjmení

Pokročilý marketing na základě souhlasu:
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu, který lze kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Zpracování osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí a děláme vše pro to, abychom vámi svěřené údaje zabezpečili proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

Všichni spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Zpracovatelem poskytnutých údajů v rozsahu, který je závislý na účelu zpracování, jsou:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx – provozovatel tohoto webu
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – pro webovou analytiku, PPC reklamy a remarketing
Facebook Ireland Ltd.,4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F – pro PPC reklamy a remarketing
cz, a.s.,Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Česká republika, DIČ: CZ26168685 – pro PPC reklamy a remarketing

Pokud se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování, slibujeme, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

 

Soubory cookie

V případě návštěvy našich stránek, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči je za účelem usnadnění vaší orientace a pohybu na našich stránkách při opakovaných návštěvách. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči deaktivovat.

Vaše práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte tato práva:
Právo na přístup, kterým se můžete kdykoliv dotázat a my vám do 30 dní doložíme, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup.
Právo na informace, které jsme splnili touto stránkou se Zásadami zpracování osobních údajů.
Právo na doplnění a změnu osobních údajů, aby vaše osobní údaje byly vždy aktuální, správné a úplné.
Právo na výmaz (být zapomenut) pokud už nechcete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, na vaši žádost smažeme všechny vaše osobní údaje, pokud nejsou vázány jiným zákonem (např. evidence daňových dokladů). Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
Ukončení zasílání informací. Sami se můžete kdykoliv odhlásit v zápatí jakéhokoli našeho e-mailu.

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít nebo chcete vznést stížnost, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na info@testzona.cz. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Budete-li mít podezření, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud přednostně informujete nás, abychom mohli toto pochybení co nejdříve napravit k oboustranné spokojenosti.

GOOGLE ANALYTICS

GOOGLE ANALYTICS
Toto je prohlášení provozovatele stránek o využívání služby Google Analytics v souladu se smluvním ujednáním.

Tyto stránky používají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným
Zásady ochrany údajů společnosti Google.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou platné a účinné od 1.12.2022

Categories: Informace