Testy paměti, postřehu a pozornosti

Dokreslování obrázků

Zvládneš dokreslit obrázek podle částečné (nedokončené) předlohy?

Vylušti slova v obrazci

Jak jsi na tom s představivostí, udržením pozornosti a kombinačními...

Žádost o potvrzení platby

This will close in 0 seconds