Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují pravidla používání webu a především práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je:

Miroslav Mizera
Oldřichovice 38
739 61  TŘINEC

Upozornění

Produkty (nejrůznější testy a kvízy, případně rébusy či jiná zadání zdarma nebo placené), které jsou k dispozici návštěvníkům webu, jsou produkty duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv kopírování a šíření obsahu předmětu koupě a jiného placeného i neplaceného obsahu nebo poskytování přístupových údajů třetím osobám bez souhlasu autora. To se netýká propagace a předávání odkazů na tento web či na seznam testů či dalších produktů.

Účastí v testech či při použití dalších forem produktů na tomto webu návštěvník přijímá, že jakékoliv získané informace, výsledky testů a dalších řešení a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou návštěvníka webu a provozovatel webu za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě, ale i v obsahu zdarma může návštěvník najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

Předmět koupě

Předmětem koupě je placený přístup k nadstandardním či rozšířeným formám testů, kvízů a úloh, které fungují formou otázek a odpovědí nebo zadání k řešení a ověření si výsledků (dále jen předmět koupě).

Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze věcí kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze nezávazným tipem a vyjádřením názoru k této tematice.


Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky na adrese: https://testzona.cz

Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře pro zadání platební karty. Odesláním platby je objednávka považována za platnou a zároveň je tím uzavřena i kupní smlouva. Kupující odesláním platby stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 

Kupní cena, doklad

U každého placeného produktu najdete vždy konečnou cenu produktů včetně DPH. Prodávající není plátce DPH.
Jde o drobné částky a doklad o zaplacení není vystaven automaticky.

Pokud kupující vyžaduje doklad pro zaplacený produkt, je potřeba o něj požádat emailem a žádost zaslat na adresu: info@testzona.cz. Kupujícímu bude zasláno potvrzení o zaplacení vystavené společností STRIPE, jejíž platební brána je pro produkty na webu testzona.cz používána.

Způsob a forma úhrady

Způsob platby:
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti (Stripe, případně PayPal), která zprostředkovává online platby.

Možnosti plateb:
Platební kartou pro okamžitý přístup

Bonusy:
Pokud budou k dispozici bonusy, odkazy na bonusy budou součástí textu předmětu koupě.

Forma dodání:

Po zaplacení je zpřístupněn vybraný produkt online po dobu potřebnou k absolvování testu (kvízu) či jiného druhu využití produktu, případně po dobu uvedenou u produktu. V některých případech přístup není časově omezen.

Odstoupení od smlouvy

Je-li předmětem smlouvy dodání zboží jakožto digitálního obsahu, který není dodáván na hmotném nosiči, pak vzhledem k tomu, že jej prodávající spotřebiteli zpřístupňuje před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, není spotřebitel v souladu s § 1837 písmeno l) NOZ oprávněn od smlouvy odstoupit, nejedná-li se o využití práva z vadného plnění v souladu s Reklamačním řádem. Objednáním takových produktů kupující potvrzuje, že si je vědom toho, že není možné zakoupené přístupy k produktům vrátit. 

Reklamace, vadné plnění

Reklamace je možná v případě že po zaplacení nezískal zákazník přístup k produktu

Způsob uplatnění reklamace:
Zákazník uplatní reklamaci emailem na adrese: info@testzona.cz

Způsob vyřízení reklamace:
Zpřístupnění produktu 

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 12. 2022. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://testzona.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

Categories: Informace